КВИЗ, Стил

КВИЗ: Дали сте злобна или добра личност?

Ова е најкраткиот тест на светот кој преку само еден поглед ќе ви открие дали сте злобна или добра личност. Треба само добро да ја погледнете фотографијата и да кажете што прво забележавте на неа: брод, човек или океан.

Дали сте злобна или добра личност?